Volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) mag een tijdelijk gebouw maximaal 5 jaar worden geplaatst op basis van een tijdelijke vergunning. Door een aanpassing in de Crisis- herstelwet (Chw) is deze periode verruimd naar 15 jaar.

Deze aanpassing is in november 2014 in werking getreden. Hierdoor is het makkelijker geworden om tijdelijke bouw te realiseren, omdat er minder zware eisen gelden dan permanente bouw. Dankzij de verruiming wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld studentenhuisvesting en huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Ook tijdelijke bouw voor een mantelzorgwoning valt onder de verruiming, mits de woning binnen het bestemmingsplan valt.

Tijdelijke bouw nog aantrekkelijker geworden

Dankzij de aanpassing in de Chw is tijdelijke bouw nu nog aantrekkijker geworden. GebouwenMarkt.nl kan hierdoor tijdelijke gebouwen leveren die tot 15 jaar op één locatie gebruikt mogen worden. Deze gebouwen doen niet onder voor permanente bouw qua uitstraling en qua comfort, maar zijn wel veel goedkoper! Daarnaast hergebruikt GebouwenMarkt.nl materialen en gebouwen, waardoor het ook de meest duurzame oplossing is!

Neem vrijblijvend contact met ons op als u interesse heeft in een tijdelijke gebouw, of als u meer informatie wilt over de voordelen van de aanpassing in de Chw.