Bij steeds meer bedrijven ontstaat de bewustwording om minimaal gebruik van grondstoffen, producten en goederen na te streven. Dit noemt men ook wel de circulaire economie. De kerngedachten is om een economisch systeem te voeren dat is bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren.

Green Deal

Tijdens het congres Green Buildings in oktober 2014 hebben 40 organisaties toegezegd deel te gaan nemen aan de Green Deal Circulaire Gebouwen. Door hier aan mee te doen committeren organisaties zich aan de vertaalslag van de circulaire economie naar de gebouwde omgeving. Green Deal Circulaire Gebouwen is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Corporate Facility Partners (CFP) heeft het initiatief ontwikkeld.

Bron: De Houtkrant

Gebouwenmarkt.nl gaat nog een stap verder

Contact_Hans2De Green Deal Circulaire Gebouwen is een mooi initiatief dat Gebouwenmarkt.nl toejuicht. Hans Sinnige, initiatiefnemer van Gebouwenmarkt.nl:

Eindelijk zien we dat er steeds meer bedrijven verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten voor minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, producten en goederen. Wij zijn blij dat dit zich nu ook doorzet naar gebouwen. De Green Deel richt zich op vaste gebouwen. Met Gebouwenmarkt.nl gaan wij een stap verder door oude tijdelijke gebouwen in te kopen en deze een nieuw leven te geven. In het verleden werden dit soort gebouwen vaak vernietigd, terwijl deze met de juiste knowhow in veel gevallen prima zijn op te knappen. Sterker nog: een opgeknapt gebouw is meestal niet te onderscheiden van een nieuw tijdelijk gebouw. Deze aanpak is commercieel aantrekkelijk voor alle partijen en het geeft de circulaire economie een enorme boost. Hopelijk enthousiasmeert de Green Deal en Gebouwenmarkt.nl andere ondernemers om een stap naar de circulaire economie te maken.