In 2012 is de provincie Noord-Holland gestart met het zoeken naar een oplossing voor de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor de economische ontwikkeling van Noord-Holland is arbeidsmigratie essentieel en zijn er structurele vormen van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten nodig. Op dit moment is het huisvestingsaanbod in Noord-Holland daar nog onvoldoende op ingericht en regelgeving verhinderd passende en fatsoenlijke.

Na overleg met belanghebbenden en een inspraakprocedure hebben Provinciale Staten op 6 mei besloten om de ruimtelijke ordeningsregels aan te passen om ook buiten bestaand bebouwd gebied mogelijkheden te scheppen voor tijdelijke huisvesting voor tijdelijke werknemers.

“Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied is altijd een aandachtspunt voor D66,”aldus Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “een uitzondering daarop is in dit kader belangrijk in het belang van de economie en verdedigbaar omdat er goede criteria gesteld zijn en het alleen tijdelijke huisvesting betreft op de agrarische percelen van de werkgevers.”

Bron:

d66noordholland.nl