Gebouwenmarkt.nl is sponsor van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Kinderen moeten elke dag actief zijn. Dit stimuleert de groei en de fysieke en emotionele gezondheid. En sporten en muziek maken draagt ook bij aan de ontwikkeling van het kind op psychologisch en sociaal gebied.

Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds stelt zich ten doel om kinderen van 4 t/m 18 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, toch de kans te geven om deel nemen aan hun favoriete sport, of muziek te maken met hun instrument naar keuze.

Dit wordt gedaan door de contributie of lesgeld van sport- of muziek club voor onze rekening te nemen. Zo kunnen zo veel mogelijk kinderen een steuntje in de rug krijgen. En daar willen we als team van Gebouwenmarkt.nl graag aan bijdragen.