Met zijn afstudeerontwerp Stadion Vloot biedt Steven Goeman een oplossing voor leegstaande stadions na sportevenementen. Uitgangspunten zijn hergebruik van bouwdelen, elementen, systemen, materialen en het anticiperen op functieverandering. Het stadion is opgebouwd uit drijvende elementen en is opgeknipt in segmenten, die na het evenement volwaardige appartementen kunnen huisvesten.

Steven Goeman zag dat elke stad ie het voorrecht heeft de Olympische Spelen te organiseren, zich probeert te onderscheiden in de presentatie van het evenement en de bijbehorende accommodaties. Hij betwijfelt echter of deze Olympische transformaties te rechtvaardigen vallen, gezien de enorme kosten en de gigantische omvang van de te bouwen faciliteiten. Bovendien blijven de meeste steden zitten met een groot aantal stadions en een enorme overcapaciteit na afloop van de spelen, omdat er geen permanente functie is.

Maatsysteem voor configuraties
Stadion Vloot bestaat uit drijvende elementen die na het evenement afzonderlijk kunnen worden hergebruikt. Deze faciliteren functieverandering, bijvoorbeeld naar appartementen. Die zijn op hun beurt zo ingedeeld dat VIP-ruimtes, perskamers of horecavoorzieningen gemakkelijk zijn in te passen. De stadiongeometrie is zodanig opgezet dat alle tijdelijke elementen binnen hetzelfde maatsysteem vallen, zodat deze in meerdere configuraties zijn te hergebruiken als tribunes voor lokale sportverenigingen of kleinere stadions.
De drijvende elementen variëren in grootte, zodat diverse huisvestingstypologieën in de post-Olympische functie zijn te incorporeren.

Minimaal materiaal
Het atletiekveld is volledig zelfvoorzienend doordat onder andere in de pontonconstructie de kleedruimtes zijn opgenomen. Hierdoor kan het geheel worden versleept naar bijvoorbeeld de Rotterdam Topsportlocatie naast De Kuip.
Goeman zet in op het verspillen van zo min mogelijk materiaal door de aanpassingen die nodig zijn voor de transformatie te minimaliseren. Zo zijn stijgpunten te combineren in de woon- en stadionvariant en zijn buitenruimtes eenvoudig te realiseren door uitneembare tribunevlakken.

Het onderzoek van Steven Goeman voor Architectural Engineering + Building Technology van de TU/d werd begeleid door Jan Engels, Arjan van Timmeren en Thijs Asselbergs en beoordeeld met een 9. Lees meer over het ontwerp op stevengoeman.nl

Bron:

dearchitect.nl