Bouwfun. Hoe kan je snel een gebouw neerzetten; door alles in elkaar te verpakken, als een surprise. Een mooi voorbeeld van modulair tijdelijke huisvesting.

Het volgende time laps filmpje laat goed zien hoe makkelijk en snel een tijdelijk gebouw is op te zetten.